es

Masters‎

P4‎
Francisco Javier Vargas Postigo‎Gabriel Moreno Palaez‎
2 2
8 11
8 11
14 12
11 9
3 7
P4‎
Igor Elistratov‎Mukhammed Akhmedzhanov‎
2 3
11 9
4 11
11 4
7 11
8 11
5 2
P4‎
Denis Shpadaruk‎Andrey Sirozh‎
1 2
2 11
11 8
15 17
7 6
P3‎
Antonio Cisneros Fernández‎Alberto Pérez Pérez‎
1 1
11 9
7 11
1 5
P4‎
Maxim Chernov‎Evgeny Dylykov‎
1 2
11 13
11 8
10 12
0 0
P4‎
Vasily Vasin‎Dmitry Panasenko‎
1 2
8 11
11 7
5 11
3 9
P3‎
Sergey Cherednichenko‎Evgeny Toropov‎
1 1
4 11
11 6
7 3
P3‎
Vitalii Koloskov‎Maksim Liakhov‎
2 0
11 7
11 9
0 0
P2‎
Przemyslaw Januszko‎Robert Pedziak‎
1 0
11 6
4 10
P3‎
Ivan Zelenev‎Nikita Belous‎
2 0
11 8
11 9
2 6
P1‎
Mikhail Kylabysov‎Boris Alekseev‎
0 0
0 0
P2‎
Krzysztof Rusiecki‎Zbigniew Kisala‎
1 0
11 8
3 5
P2‎
Anatoly Sviridenko‎Alexander Lukashevich‎
1 0
11 2
0 0
P1‎
Kirill Shurapov‎Krzysztof Czurylowicz‎
0 0
0 0